Menu
Obec Výborná
ObecVýborná

Organizácie


Pod Obec Výborná patria organizačne 

 

   Materská škola  

   MŠRiaditeľka:                       Mgr. Zuzana Potanecká

   Učiteľky:                          Iveta Kvetková
                                            Anna Hudáková
                                            Ing. Tatiana Gedrová
                                            Karmen Kovalčíková

                                           Pedagogický asitent:   Lenka Majerčáková
                                                                                  Zuzana Majerčáková  

  Kontakt:                       Výborná č. 8,  059 02 Výborná

  telefónny kontakt:   0911 500 539 

                                         Internetová stránka MŠ

 

   Komunitné centrum Výborná

   KC

   Odborný manažér KC:          Mgr. Martina Bekešová

   Komunitný pracovník KC:     Bc. Angela Mirgová

   Pracovník KC:                         Andrea Mirgová  

 

  Kontakt:                      Výborná č. 12, 059 02 Výborná

  emailová adresa:      kcvyborna@gmail.com

  telefónny kontakt:   052/ 45 931 64 

  FB:                                 https://www.facebook.com/profile.php?id=61555333094124

 

Obec Výborná sa zapojila cez Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
do Národného projektu

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. fáza,

 ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
vďaka čomu sa spustila prevádzka KC od 01.02.2022 do 31.07.2023. 

 

Obec Výborná je od 01.08.2023 zapojená do realizácie Národného projektu

Terénna sociálna práca a komunitné centrá – SPOLU PRE KOMUNITY.

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR, zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispeje k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Komunitné centrum je otvorené pre kohokoľvek od pondelka do piatku.
Sociálne služby sú poskytované BEZPLATNE.
V KC sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
Sociálnu službu poskytujeme ambulantnou a terénnou formou.
 

KC poskytuje podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 §24:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
  • aktivity preventívneho charakteru,
  • záujmovú činnosť.

Pracovná doba:

Pondelok: 07.30 – 15.30 hod.
    Utorok: 07.30 – 15.30 hod.
    Streda: 07.30 – 15.30 hod.
   Štvrtok: 07.30 – 15.30 hod.
    Piatok: 07.30 – 15.30 hod.

Od 12.00 – do 12.30 hod. obedňajšia prestávka

Spolu pre komunity


Urbárska spoločnosť Výborná
       – sídliaca v priestoroch obecného úradu v Slovenskej Vsi

       Telefónny kontakt:       052/45 931 36

Obec

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Výborná (Bierbrunn)

Obec Výborná vydala 230 stranovú knihu pod názvom: Výborná (Bierbrunn), vydaná v roku 2006.

Autor:
Božena Malovcová a kolektív.

V prípade záujmu si  môžte knihu zakúpiť na Obecnom úrade vo Výbornej za 10 €.