Menu
Obec Výborná
ObecVýborná

Organizácie

Organizácie

Pod Obec Výborná patria organizačne 

   Materská škola

   MŠRiaditeľka:                     Mgr. Zuzana Potanecká

   Učiteľky:                         Mgr. Silvia Strelová
                                           Iveta Kvetková

   Pedagogický asitent:   Mgr. Silvia Mačurová  


Telefónny kontakt:      0911 500 539         Internetová stránka MŠ

 

   Komunitné centrum Výborná

   KC

   Garant:                                    Mgr. Martina Bekešová

   Odborný pracovník:              Bc. Angela Mirgová

   Asistent odb. pracovníka:    Andrea Mirgová  

 


Telefónny kontakt:      052/45 931 64

E-mail:                           kcvyborna@gmail.com

 

Obec Výborná sa zapojila cez Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
do Národného projektu
Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. fáza,
 ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
vďaka čomu sa  mohla od 1. februára 2022 spustiť prevádzka
nášho Komunitného centra. 

To sa za pomerne krátky čas rozbehlo a je plné detí a taktiež dospelých.
Komunitné centrum je otvorené pre kohokoľvek od pondelka do piatku.
Sociálne služby sú poskytované BEZPLATNE.
V KC sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
Sociálnu službu poskytujeme ambulantnou a terénnou formou.

KC poskytuje podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 §24:

  • základné sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
  • aktivity preventívneho charakteru,
  • záujmovú činnosť.

Pracovná doba:

Pondelok: 07.30 – 15.30 hod.
    Utorok:  07.30 – 15.30 hod.
    Streda:  07.30 – 15.30 hod.
   Štvrtok:  07.30 – 15.30 hod.
    Piatok:  07.30 – 15.30 hod.

Od 12.00 – do 12.30 hod. obedňajšia prestávka

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2) v komunitnom centre Výborná

 


Urbárska spoločnosť Výborná – sídliaca v priestoroch obecného úradu v Slovenskej Vsi

                  Telefónny kontakt:       052/45 931 36

Obec

Sviatok

Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Výborná (Bierbrunn)

Obec Výborná vydala 230 stranovú knihu pod názvom: Výborná (Bierbrunn), vydaná v roku 2006.

Autor:
Božena Malovcová a kolektív.

V prípade záujmu si  môžte knihu zakúpiť na Obecnom úrade vo Výbornej za 10 €.