Menu
Obec Výborná
ObecVýborná

História

História

Obec Výborná sa po prvý raz spomína v listine z roku 1289 pod názvom Birburn, v roku 1290 je uvedená ako Byrbron. Názov Výborná (Viborna) pochádza z roku 1463. Traduje sa, že meno dostala podľa tunajšieho minerálneho prameňa s vodou výbornej chuti. Od 80-tych rokov 13. storočia obec patrila pánom z Lomnice, významnému spišskému šľachtickému rodu, čo je listinne potvrdené v roku 1290.

Počas celej svojej histórie si zachovala poľnohospodársky ráz. Rímskokatolícky gotický kostol, ktorého patrónkou bola svätá Uršula, pochádza zo 14. storočia. Bol renesančne prestavaný v 16. storočí, barokovo upravovaný v 17. storočí, stavba veže je datovaná do roku 1313. Má drevený kazetový strop majstrovsky pomaľovaný renesančnými ružicami, každá zo 48 kaziet má iný vzor. Povalový nosný trám podopierajú dva točité stĺpy z tisového dreva, a tak vytvárajú z priestoru dvojlodie. Kamenná krstiteľnica s dreveným vrchnákom je z roku 1585. Rezbársky hodnotné tri barokové oltáre pochádzajú zo 17. storočia.
Gotická plastika Madony je zo 14. storočia.O Svätej Uršule sa zachovala takáto legenda: Uršuľa, dcéra britského kresťanského kráľa, bola zasnúbená pohanskému princovi. Pretože chcela ostať pannou, dosiahla trojročný odklad. Toto obdobie trávila na plaviacej sa lodi s urodzenými spoločníčkami, z ktorých každá obývala loď s tisíckou spoločníčok na palube. Vetry ich zaviali do ústia Rýna, plavili sa do Kolína a Bazileja, šli na púť do Ríma a vrátili sa späť do Kolína. Tu ich umučili Huni kvôli kresťanstvu. Uršuľa najprv unikla hroznému masakru svojich družiek. Keď však bránila svoju čistotu proti náčelníkovi Hunov Atilovi, bola aj ona zasiahnutá šípom.
Pôvodné historické jadro priebehu jej života sa stráca v legendách, na podklade ktorých vzniklo množstvo výtvarných diel – zachovalo sa asi 25 cyklov z jej životopisu, maľovaných od 14. do 16. storočia. Medzi jej atribúty patria okrem šípu a korunky na hlave malá loďka, koruhva s krížom, alebo družky, ktoré ukrýva pod svoj ochranný plášť. Pravdepodobne jej kult si so sebou doniesli nemeckí kolonisti, ktorí osídlili Výbornú, pretože okrem Výbornej bola patrónkou iba troch ďalších kostolov na Slovensku.

Pečať obcePečať obce

Pečať obce

Prvá úradná pečať Výbornej pochádza z roku 1561. Je na nej zachovaný nápis: „SIGILLVM BIRBRONNENSIUM AN: 1561 (Pečať Výborňanov r. 1561). V pečatnom poli je zobrazená patrónka kostola svätá Uršuľa v stredovekom odeve a s korunkou na hlave. V pravej ruke drží knihu, v ľavej dlhý šíp, ktorý má opretý o rameno. V pozadí je pravdepodobne oltár, alebo sarkofág. Ďalší odtlačok pečatidla z roku 1565 sa zachoval na písomnosti z 26. júla 1876. Pečať zobrazuje korunovanú sväticu s knihou v pravej a šípom v ľavej ruke. 

Ivan Chalupecký vo svojej správe z 20. septembra 1994 navrhoval obci heraldicky čistý, jednoduchý a pekný erb, v ktorom by sa nachádzal atribút svätej Uršule – šíp.

Erb by bol vyobrazený takto: Na červenom štíte šikmo s hrotom hore umiestnený strieborný šíp so zlatým hrotom a zlatými krídelkami. Šíp mal byť zobrazený podľa pečate z roku 1561.

ErbErb

Erb

V erbe, ktorý obec používa, nie je vyobrazený atribút, ale postava svätice v tejto podobe: v červenom štíte pred strieborným sarkofágom, zdobeným štyrmi štítmi stojaca strieborná zlatovlasá a zlato korunovaná kráľovná v pravici so zlatou zavretou knihou, v ľavici pred sebou držiaca zlatý, strieborným hrotom nahor otočený šíp. Tento erb bol prijatý Heraldickou komisiou 15. marca 1995.

VlajkaVlajka

Vlajka

Vlajka pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej a žltej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

PečaťPečať

Pečať

Pečať Výbornej je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom „OBEC VÝBORNÁ“, jej priemer je 36 mm. Symboly obce Výborná sú evidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou V-54/95.

 

Obec

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Výborná (Bierbrunn)

Obec Výborná vydala 230 stranovú knihu pod názvom: Výborná (Bierbrunn), vydaná v roku 2006.

Autor:
Božena Malovcová a kolektív.

V prípade záujmu si  môžte knihu zakúpiť na Obecnom úrade vo Výbornej za 10 €.