Menu
Obec Výborná
ObecVýborná

Informácie

Informácie

 

Cestovný poriadok - platný od 01.11.2023 

Informácie o zdrojoch ohrozenia

Prehľad miestnych a správnych poplatkov v obci Výborná na rok 2023

Cenník úhrad obce Výborná - Kultúrny dom

OZNÁMENIE o určení zodpovednej osoby a podávaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Výborná za rok 2021

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Výborná na rok 2024

 


Zberný dvor - otváracia doba:
Od 02.01. do 30.12. v pracovné dni - pondelok až steda od 9.00 do 14.00 hod.
sobota/nedeľa - zatvorené

__________________________________________________________________________

URSOVyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

__________________________________________________________________________

Žiadosť o zrušenie dane z nehnuteľnosti

Upozornenie hasičského zboru

Triedenie odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

Civilná ochrana - informácie pre verejnosť

Africký mor ošípaných - chovatelia 1                Africký mor ošípaných - chovatelia 2

Africký mor ošípaných - poľovníci                      Africký mor ošípaných - veterinári

__________________________________________________________________________

plagát

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade v obci Výborná

Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná

PSK

MOPS

MŠ Výborná

MOPS

Verejný vodovod

 

Nízkouhlíková stratégia plagát Hasičská zbrojnica

Informačný plagát MOPS Výborná

 

 

Komunitné centrum v obci Výborná

 

 

 

Občianska poriadková služba

 

Triedený zber v obci Výborná

 

 


Pamätná tabuľa - verejné osvetlenie 

 

 

 

Obec

Sviatok

Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Výborná (Bierbrunn)

Obec Výborná vydala 230 stranovú knihu pod názvom: Výborná (Bierbrunn), vydaná v roku 2006.

Autor:
Božena Malovcová a kolektív.

V prípade záujmu si  môžte knihu zakúpiť na Obecnom úrade vo Výbornej za 10 €.